Wolontariusz

Formularz zgłoszeniowy wolontariusza

Poprawny adres email. Na ten adres będą wysyłane wszystkie emaile z systemu. Adres nie będzie publiczny i zostanie użyty wyłącznie do dostarczenia nowego hasła lub zamówionych wiadomości.
Szereg znaków specjalnych w tym spacja, kropka (.), dywiz (-), apostrof ('), podkreślenie (_), oraz znak @.

*Wolontariusze poniżej 18 roku życia (data liczona na dzień rejestracji konta) zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego nie posiadają lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Integralnym elementem założeniem konta jest pisemne oświadczenie opiekuna ustawowego, który wyraża zgodę na jego zawarcie. Bez zgody opiekuna wolontariusz nie ma możliwości założenia konta i świadczenia usług w formie wolontariatu.

Tylko jeden plik.
Limit 256 MB.
Dozwolone rozszerzenia: txt doc docx pdf.
Czy ma Pani/Pan doświadczenie jako wolontariusz?
Czy posiada Pani/Pan orzeczenie o niepełnosprawności?

Informacje dla wolontariusza

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/ podopiecznego przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu w zakresie : imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, informacja o niepełnosprawności, a także wskazane w formularzu predyspozycje, umiejętności oraz zainteresowania

* Pola obowiązkowe

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich