28. otwartych konkursów dla NGO!

28 otwartych konkursów dla NGO
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski ogłosił wczoraj 28 otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2019 oraz w latach 2019 - 2021. Wszystkie konkursy dostępne są w generatorze ofert witkac.pl . Treść ogłoszeń można pobrać również w BIP i w serwisie www.orbitorun.pl . Zachęcamy do zgłaszania ofert!

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich