Bezpłatne porady prawne i księgowe dla NGO

porady

Nieodpłatna pomoc prawna i księgowa dla NGO dostępna będzie w zasobach Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro już w najbliższą sobotę tj. 2.03.2019 r. między godziną 10:00 - 12:00.

Podczas bezpłatnych dyżurów prawnych pomoc udzielana będzie z zakresu:

  •     prawa stowarzyszeń i fundacji,
  •     działalności pożytku publicznego i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego,
  •     procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  •     postępowania rejestrowego (KRS),
  •     dostępu do informacji publicznej,
  •     odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych,
  •     odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej organizacji oraz członków zarządów,
  •     prawa autorskiego i ochrony danych osobowych,
  •     księgowości ngo.

Jutrzejszy dzień to również sobota otwarta dla odwiedzających TCAL 2.Piętro. Wszystkich zainteresowanych ofertą jednostki zapraszamy na konsultację i zapoznanie się z zasobami Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro.

Dyżur Operatora trwać będzie od godziny 9:00 do godziny 15:00.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich