To już rok działalności Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro!

1

 

Rok działalności Toruńskiego Centrum

Aktywności Lokalnej 2.Piętro

13 listopada 2019 roku mija rok funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro. Już dziś jednostka może się pochwalić ponad 1000 godzin wynajmu. TCAL to nowoczesna przestrzeń dla NGO’s oraz wsparcie dla sprawnego prowadzenia organizacji pozarządowych.

Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro działa od 13 listopada 2018 r. Jego celem jest wspieranie aktywności mieszkańców Torunia zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, realizujących zadania własne gminy oraz w grupach inicjatywnych. TCAL udostępnia adres na cele rejestracyjne oraz wynajmuje zasoby na warsztaty, szkolenia czy spotkania organizacyjne.

Operatorem TCAL 2.Piętro jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, a pomysłodawcą – Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia

Przez ostatni rok z centrum skorzystały już takie organizacje, jak: Fundacja Woman, Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego, Fundacja Architekci Wyobraźni, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie TŁOK czy Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej. Jednostka udostępniła swój adres 15 organizacjom pozarządowym na cele rejestracyjne, a 36 udostępniono pomieszczenia na bieżącą działalność. Od zeszłego roku odbyło się 287 spotkań, na łączny czas 1096 godzin. odczas wynajmu przeznaczonego na warsztaty, spotkania i porady, TCAL 2.Piętro odwiedziło ponad 1100 uczestników.

Pierwsze urodziny funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro przynoszą innowacje w dziedzinie toruńskiego wolontariatu. Już dziś rusza zintegrowana zakładka do strony TCAL – Toruńska Baza Wolontariatu.

Toruńska Baza Wolontariatu powstała z myślą o łączeniu osób i instytucji potrzebujących pomocy z osobami, które taką bezinteresowną pomoc mogą nieść. TBW koreluje współpracę między wolontariuszami, a organizacjami pozarządowymi. Każdy zainteresowany może założyć konto na stronie www.2pietrotorun.pl/wolontariat, odpowiadające danym potrzebom, tj. konto wolontariusza lub konto organizatora.

 

 

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich