To już sześć miesięcy działalności TCAL 2.Piętro!

2

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu dokonało podsumowania działalności Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro po pierwszych sześciu miesiącach jej funkcjonowania.

 

Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro zostało otwarte w dniu 13 listopada 2018 r.. Jego misją jest wspieranie aktywności mieszkańców Torunia zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, realizujących zadania własne gminy oraz w grupach inicjatywnych.

 

W pierwszym okresie funkcjonowania jednostka udostępniła swój adres 11 organizacjom pozarządowym na cele rejestracyjne, a 36 organizacjom udostępniono pomieszczenia na bieżącą działalność. Zasoby jednostki zostały współdzielone przez organizacje podczas 151 spotkań, na łączny czas 607 godzin.

 

Ewaluacja działań podejmowanych w ramach bieżącej pracy TCAL 2.Piętro pozwoliła zweryfikować zgodność koncepcji z oczekiwaniami użytkowników Centrum. Zaobserwowano  konieczność wprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania jednostki, w związku z czym  od lutego br. wydłużono godziny otwarcia TCAL 2.Piętro w następujący sposób:

  • każda pierwsza sobota miesiąca: w godzinach 900 – 1500 z dyżurem pracownika,
    w godzinach 1500 – 1700 bezobsługowo;
  • każda kolejna sobota miesiąca: 900 – 1700 bezobsługowo;
  • pozostały zakres funkcjonowania Biura Operatora i samego obiektu pozostaje bez zmian.

 

Ponadto zmiany w regulaminie polegały na dostosowaniu zapisów dotyczących funkcjonowania jednostki do bieżących potrzeb użytkowników, tzn. rozszerzono zakres podmiotów uprawnionych do korzystania z zasobów oraz zmniejszono koszt wynajmu pomieszczeń przez młode organizacje pozarządowe.

 

Dodatkowo, we współpracy z zewnętrznymi partnerami, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, uruchomione zostały dyżury bezpłatnych porad prawnych i księgowych. Spotkania mają na celu podniesienie kompetencji organizacyjnych NGO, a także wspieranie partnerstwa organizacji pozarządowych.

 

W chwili obecnej na II półrocze bieżącego roku w TCAL 2.Piętro zaplanowanych jest już 25 spotkań na łączny czas 90 godzin, a także utworzenie Toruńskiej Bazy Wolontariatu oraz Toruńskiego Bank Umiejętności.

 

Operatorem TCAL 2. Piętro jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

 

Szczegółowa oferta jednostki znajduje się na stronie: www.2pietrotorun.pl

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich