Konkurs: wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Uwaga

Do 25 sierpnia 2023 r. można składać projekty w konkursie na prowadzenie działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie miasta Torunia w okresie od 01 października 31 grudnia 2023 roku.

Konkurs jest kontynuacją podobnego postępowania rozstrzygniętego w pierwszej połowie tego roku, w którym nie rozdysponowano wszystkich dostępnych środków, przy czym w obecnym rozdaniu projekty mogą obejmować działania także dla osób dorosłych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.orbitorun.pl/dotacje/konkursy - konkurs nr 2023/52.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich