Masz problem z NGO? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej.

Pomoc prawna

Od grudnia 2018 r. w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro podczas dyżurów świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna dla organizacji pozarządowych.

W tym roku nieodpłatna pomoc prawna dla NGO dostępna będzie w zasobach Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro już w najbliższy piątek, tj. 01.02.2019 r. między godziną 13:00 a 15:00.

- Wiele osób próbuje poradzić sobie samodzielnie, ale często okazuje się, że bez fachowego, specjalistycznego wsparcia prawniczego pojawia się wiele wątpliwości związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych. Dlatego zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania bezpłatnej porady. – mówi Łukasz Szarszewski, Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, Operatora TCAL 2.Piętro.

Podczas bezpłatnych dyżurów prawnych pomoc udzielana będzie z zakresu:

  •     prawa stowarzyszeń i fundacji,

  •     działalności pożytku publicznego i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego,

  •     procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

  •     postępowania rejestrowego (KRS),

  •     dostępu do informacji publicznej,

  •     odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych,

  •     odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej organizacji oraz członków zarządów,

  •     prawa autorskiego i ochrony danych osobowych.

Dyżury bezpłatnego doradztwa prawnego z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora organizowane będą raz w miesiącu. Informacje o konkretnych terminach spotkań będą regularnie zamieszczane w aktualnościach na stronie www.2pietrotorun.pl oraz w mediach społecznościowych.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich