To moje miasto! TU zostawiam mój 1%

1

To już ostatnie dni na złożenie zeznania podatkowego za 2018 r.

Przy rocznym rozliczeniu podatku od osób fizycznych możemy 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozliczająca się według skali podatkowej bez względu na źródło przychodu lub podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli nie skorzystamy z tej możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego, środki trafią wówczas do Skarbu Państwa. Dlatego mamy wpływ na to, co stanie się z częścią naszego podatku.

Prezydent  Miasta Torunia zachęca do przekazania 1%podatku dochodowego od osób fizycznych toruńskim organizacjom pożytku publicznego.

Mogłoby wydawać się, że ten 1% to bardzo niewiele, ale w 2018 r. (w rozliczeniach za rok 2017) 8.682 organizacji pożytku publicznego (za rok 2016 – 8.238 organizacji) z Polski otrzymało, w skali całego kraju, ponad 761 milionów zł (za 2016 r. – ponad 660 milionów zł).

Ponad 1,6 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego w 2018 r. Aktualnie 89 toruńskich organizacji uprawnionych jest do otrzymania 1% podatku za 2018 r.

Liczymy, że w 2019 roku wynik ten będzie jeszcze lepszy! Przynajmniej raz w roku, w bardzo prosty sposób, możemy wesprzeć działalność lokalnych organizacji m.in. prowadzących rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, wspierających rodziny wielodzietne, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci, realizujących projekty aktywizujące osoby starsze, działających w zakresie rozwoju sportu i kultury w Toruniu ale również w obszarze ochrony praw zwierząt, ekologii i edukacji.

Wykaz toruńskich OPP (organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2018) oraz informacje pomocnicze dostępne TUTAJ

333

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich