NGO-pozytywni! Zdobądź doświadczenie przez wolontariat!

1

NGO-pozytywni! Zdobądź doświadczenie przez wolontariat! Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego w pierwszej połowie listopada przeprowadziła 3 cykle spotkań zachęcających uczniów i studentów do podjęcia pracy w ramach wolontariatu. Spotkania odbywały się na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Obecnie wolontariat, działa na wielu płaszczyznach i wielu obszarach społeczności lokalnych i wspólnot lokalnych. Młodzi ludzie uczestnicząc w wolontariacie mogą nabyć nowe doświadczenia, a także podnosić swoje kompetencje w różnych obszarach. Wolontariat uczy współdziałania a także wrażliwości na potrzeby innych ludzi w tym społeczności lokalnej. Tych kompetencji nie da się uzyskać przez inną działalność. Szkolenia nie tylko pokazały kierunek w którym młodzi ludzie mają podążać przy zdobywaniu doświadczenia i podnoszenia kompetencji ale także wskazały praktyczne narzędzia do poszukiwania ofert wolontariackich.

Program spotkań obejmował:
1. Podniesienie świadomości młodych ludzi w obszarze wolontariatu, w tym możliwości podniesienia kompetencji
potrzebnych na rynku pracy (przedsiębiorczość).
2. Pokazanie korzyści płynących z uczestnictwa w wolontariacie społeczności lokalnej.
3. Pokazanie przykładów osób które uczestniczyły w wolontariacie.
4. Przedstawienie zintegrowanej platformy - Toruńskiej Bazy Wolontariatu

Wykłady zgromadziły blisko 300 uczestników.

Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego (FUNDACJA MIERO) jest niezależną organizacją
pozarządową powołana przez pasjonatkę, fundatorkę – uhonorowaną za swoją działalność społeczną i przez Europejską
Unię Kobiet wyróżnieniem za pracę na rzecz kobiet. Fundacja została założona w listopadzie 2015 rok, zarejestrowana w
KRS w dniu 30.06.2016 roku. Fundacja młoda, skupiająca osoby aktywne, wolontariuszy i społeczników, którzy chcą
wspomagać/wspomagają lokalną społeczność i lokalne organizacje, w tym m. in. Oratorium na Bydgoskim Przedmieściu w
Toruniu.
 

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń. Zadanie publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich