Otwarcie już niebawem!

Otwarcie już niebawem!

Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia nowego inkubatora dla NGO. Na listopad zaplanowano otwarcie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro.

Placówka, której operatorem będzie Centrum Wsparcia Biznesu, powstaje w kamienicy przy ul. Marii Konopnickiej 13. Misją Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro będzie wspieranie aktywności mieszkańców Torunia zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, realizujących zadania własne gminy oraz w grupach inicjatywnych.  Otwarcie centrum zaplanowano podczas 11. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – 12 - 18 listopada 2018 r.

Zadaniem TCAL będzie m.in. umożliwienie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych 
do prowadzenia organizacji pozarządowej (np. adres, współdzielone miejsce pracy i spotkań, sprzęt konferencyjny i biurowy), a także tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich oraz wzmocnienie potencjału już istniejących poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne.

Na zainteresowane ofertą organizacje czekać będą pomieszczenia gotowe do rezerwacji:

  • sala kanapowa – pomieszczenie o pow. 31 m2 przeznaczone na spotkania nieformalne;
  • sala warsztatowa – pokój o pow. 34 m2 przeznaczony na warsztaty, szkolenia, spotkania formalne;
  • sala skrzynkowa – pomieszczenie ze skrzynkami (regały z szafkami zamykanymi zamkami szyfrowymi) na korespondencję kierowaną do organizacji pozarządowych oraz miejscem do pracy o pow. 36 m2;
  • sala komputerowa – pomieszczenie przeznaczone do pracy przy biurku o pow. 30 m2;
  • pokój zwierzeń – pomieszczenie do spotkań indywidualnych, doradztwa oraz rozmów telefonicznych o pow. 8 m2;
  • kuchnia – pomieszczenie socjalne o pow. 8,9 m2.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich