Otwarte konkursy ofert dla NGO!

jjjj

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie w 2020 r. oraz w latach 2020 - 2022 przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Gminy Miasta Toruń.

Ogłoszono łącznie 27 konkursów, w tym  23 konkursy roczne i 4 konkursy wieloletnie obejmujących łącznie 31 zadań na łączną kwotę w wysokości 21.920.000 zł,  w tym 19.880.000 zł na realizację zadań w roku 2020 (w 2019 r. na realizację zadań tego samego rodzaju przeznaczono: 16.520.170 zł).

Warunkiem udziału w konkursie i ubiegania się o dotację na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe jest złożenie oferty za pomocą generatora ofert witkac.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną sumę kontrolną w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

Treści ogłoszeń konkursowych wraz z dokumentacją konkursową (formularzami) do pobrania tutaj:

https://www.witkac.pl/strona

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich