Podziękowanie za współpracę

Foto MMi

30 lipca współpracę z Centrum Wsparcia Biznesu zakończyła Pani Marta Milde.

Pani Marta Milde dołączyła do zespołu Centrum Wsparcia Biznesu w kwietniu 2017 roku. Jako inspektor Działu Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców była odpowiedzialna za współpracę z przedsiębiorcami, inwestorami, osobami planującymi rozpocząć własną działalność gospodarczą i organizacjami pozarządowymi. Na przestrzeni lat zakres obowiązków ewoluował i skupił się w pierwszej kolejności na doradztwie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności (w zakresie wymagań i pozwoleń, rejestracji firmy, wyboru formy opodatkowania, spraw księgowych, ZUS, etc.), a także pozyskiwania środków finansowych z tym związanych. Swe obowiązki dzieliła także z kompleksowym prowadzeniem Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro, w którego powstawaniu aktywnie uczestniczyła. Do szerokiego zakresu obowiązków Pani Marty należało również reprezentowanie CWB na zewnątrz, głownie w mediach, a także zadania związane z promocją gospodarczą miasta. Pośród wielu zrealizowanych projektów, które tworzyła lub współuczestniczyła w ich tworzeniu i organizacji należy wyróżnić: Made in Toruń (obsługa administracyjna projektu), Warsztaty Wsparcie na Starcie (twórca i organizator), Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (koordynator, organizator) i wiele innych.

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Marcie za wkład i wysiłek, który każdorazowo wnosiła w realizowane przez siebie zadania. Z całą pewnością, na przestrzeni lat była jednym z filarów Centrum Wsparcia Biznesu. To osoba, której wiedzę i interdyscyplinarne kompetencje wielokrotnie doceniali nasi interesanci i partnerzy. Doceniam i ja. Są osoby, które trudno zastąpić - Pani Marta jest jedną z nich. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz podziękować za naszą współpracę i życzyć powodzenia na dalszej ścieżce kariery zawodowej. Jako Centrum potrzebujemy teraz trochę czasu, aby się przeorganizować i powierzyć obowiązki Pani Marty innym pracownikom - Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Marta dziękujemy!

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich