Skorzystaj z pomocy prawnej dla NGO!

porady prawne

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne, które odbędą się wyjątkowo w najbliższy piątek tj. 01.02.2019 r. między godziną 13:00 a 15:00.

Podczas bezpłatnych dyżurów prawnych pomoc udzielana będzie z zakresu:

  • prawa stowarzyszeń i fundacji,
  • działalności pożytku publicznego i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego,
  • procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • postępowania rejestrowego (KRS),
  • dostępu do informacji publicznej,
  • odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych,
  • odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej organizacji oraz członków zarządu,
  • prawa autorskiego i ochrony danych osobowych.

Dyżury bezpłatnego doradztwa prawnego z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora organizowane będą raz w miesiącu. Informacje o konkretnych terminach spotkań będą regularnie zamieszczane w aktualnościach na stronie www.2pietrotorun.pl oraz w mediach społecznościowych.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich