Spotkanie konsultacyjne dla NGO

konsultacje

Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
Program roczny jest obligatoryjny i stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych gminy. Jest najważniejszym lokalnym dokumentem regulującym relacje władz miasta i toruńskich organizacji. Program uchwalany jest w czwartym kwartale - na rok kolejny.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 r. w trybie zdalnym (on-line, przy wykorzystaniu platformy TEAMS). Początek - godz. 16.30.

Podczas spotkania zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych:
a) priorytetowe zadania publiczne na 2022 r.;
b) procedura konkursowa: przebieg, trudności dla składających wnioski, kryteria oceny ofert;
c) doświadczenia i problemy związane z realizacją zadań publicznych w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2;
d) formuła i pomysły programowe dla Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Prace grup prowadzone będą równolegle (odrębne pokoje na platformie TEAMS).

Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Koordynatorem tego działania jest
p. Małgorzata Skibicka, pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, u której można potwierdzić swój udział w spotkaniu –
do dnia 22 lipca 2021 r., do godz. 14.00,
a także uzyskać dodatkowe informacje (tel. 56 611 87 24, adres e-mail: m [dot] skibickaatum [dot] torun [dot] pl).

TUTAJ pobierz Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.:

 

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich