TCAL 2.Piętro już otwarte!

TCAL 2.Piętro już otwarte!

Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro oficjalnie otwarte! Placówka, której operatorem jest Centrum Wsparcia Biznesu, powstała w kamienicy przy ul. Marii Konopnickiej 13.  

Otwarcie nastąpiło 13 listopada 2018 roku. Symboliczną wstęgę przecięli prezydent Torunia Michał Zaleski i Aleksandra Łukomska-Smulska, Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego.

- Oddajemy dziś do użytku pomieszczenia, w których znajdą miejsce te organizacje pozarządowe, które do inicjacji swojej działalności potrzebują odpowiednio wyposażonej przestrzeni. Tutaj nie będzie zamykania przed sobą drzwi – będzie współdzielenie przestrzeni. Mamy nadzieję, że będą tu powstawały ciekawe inicjatywy, a organizacje będą wychodzić stąd wzmocnione, sprawne, dobrze zorganizowane, a w ich miejsce przyjdą kolejne, chcące rozpocząć swoją działalność – powiedział prezydent Michał Zaleski.

- Chodzi o tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich oraz wzmocnienie potencjału już istniejących organizacji dodał Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, które jest operatorem TCAL  2.Piętro. Jednostka będzie wspierała działania edukacyjne centrum, m.in. szkolenia, seminaria, warsztaty, spotkania grup wymiany doświadczeń, wizyty studyjne czy spotkania z ekspertami. Na zainteresowane organizacje czekają już pomieszczenia gotowe do rezerwacji: sala kanapowa przeznaczona na spotkania nieformalne, sala warsztatowa przeznaczona na warsztaty i szkolenia, sala skrzynkowa z regałami na korespondencję z zamkami szyfrowymi, sala komputerowa, przeznaczona do pracy przy biurkach, pokój zwierzeń do spotkań indywidualnych i doradztwa oraz pomieszczenie socjalne.

Nowy inkubator dla NGO ma wspierać aktywność mieszkańców Torunia zrzeszonych w grupach inicjatywnych, realizujących zadania własne gminy, w szczególności młodych (maksymalnie dwuletnia działalność) i nieposiadających bazy lokalowej. Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro umożliwia m.in. dostęp do miejsca pracy i spotkań, sprzętu konferencyjnego  i biurowego: skanera, kopiarki, drukarki, rzutnika multimedialnego, komputerów z dostępem do Internetu, miejsca na korespondencję w postaci zamykanych szafek na dokumenty, a także adresu na cele rejestracyjne organizacji.

W dniach 14-16 listopada 2018 roku w godzinach od 8:00 do 16:00 odbywać się będą dni otwarte placówki.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich