Terminy sprawozdań dla NGO!

terminy

Maj i czerwiec to okres, w którym wracamy do tematu sprawozdań. Właśnie w tym okresie mijają dla większości organizacji graniczne terminy na zatwierdzanie i składanie sprawozdań finansowych. Obowiązków sprawozdawczych jest dużo i nietrudno się w nich pogubić. Dlatego na infografice porządkujemy najważniejsze terminu związane ze sprawozdaniami w 2019 r.

12

 

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich