UWAGA! TCAL 2.Piętro zawiesza organizację niektórych wydarzeń!

111

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od 21 października 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje działalność niektórych placówek dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro zawiesza możliwość organizowania wydarzeń dedykowanych powyższej grupie.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w regionie i szybkim przyrostem ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2, we wtorek 20 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz skierował do marszałka, prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów miast w naszym województwie znajdujących się w strefie czerwonej pismo z decyzją o czasowym zawieszeniu działalności niektórych typów placówek:

Od środy 21 października 2020 r. do odwołania zawieszona jest działalność w następujących placówkach:

1. środowiskowych domach samopomocy,

2. dziennych domach i klubach seniora,

3. klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4. centrach integracji społecznej,

5. klubach integracji społecznej,

6. warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja o czasowym zawieszeniu działalności tych placówek została podjęta przez wojewodę na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

W Toruniu oznacza to m.in. wstrzymanie działalności:  Dziennego Domu Pomocy Społecznej – placówek przy ul. Gagarina i ul. Rydygiera (już wcześniej zajęcia dla podopiecznych zostały tam zawieszone do 30 października br.), trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej, Kawiarenki dla Seniorów Kamienicy Inicjatyw oraz licznych klubów seniora, działających przy spółdzielniach mieszkaniowych (m.in. „Kameleon”, „Sobótka”, „Zodiak”, Klub Seniora SM Rubinkowo, „Kacper” SM „Kopernik”), parafiach (m.in. na Wrzosach, w Czerniewicach, na Starówce, na Rybakach), Klubów Seniora „Supełek”, „Zacisze”, „Zielona Dolina” i innych.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich