Użytkownicy TCAL 2.Piętro - przypominamy o zasadach bezpieczeństwa!

111

Od soboty 17 października 2020 r. Toruń włączony zostanie do czerwonej strefy. W Polsce obowiązywać będą także nowe obostrzenia, zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej. 

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa które należy przestrzegać podczas użytkowania zasobów TCAL 2.Piętro.

Każdy użytkownik zasobów 2.Piętra będzie zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego, a w szczególności do bezwzględnego zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk od momentu wejścia do lokalu. Użytkownicy będą musieli zachowywać bezpieczną 2-metrową odległość zarówno podczas spotkań w salach, jak i w przestrzeniach wspólnych.

W zasobach TCAL 2.Piętro będą mogły przebywać wyłącznie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów chorobowych, które nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie.

Pracownicy operatora, w godzinach 8.00 – 16.00 odpowiadać będą za monitorowanie i przestrzeganie zasad, tj. pomiar temperatury, dezynfekcję rąk, używanie maseczek oraz zachowywanie odpowiednich odstępów. Po godzinach pracy biura (16.00 – 20.00), za przestrzeganie reżimu sanitarnego odpowiedzialny będzie organizator spotkania.

TCAL 2. Piętro nie będzie czynne w soboty – do odwołania.

Nowe zasady przewidują dodatkowo:

- zakaz relokacji wyposażenia i mebli pomiędzy pomieszczeniami;

- ograniczenia dotyczące ilości osób w jednym pomieszczeniu;

- brak możliwości rezerwacji pomieszczeń dla więcej niż jednego najemcy jednocześnie;

- przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami – 1 h;

- wyłączenie z użytkowania poszczególnych części wspólnych: kuchni i jednej z dwóch toalet;

Organizatorzy poszczególnych spotkań natomiast zobowiązani będą do zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywali przed jego zdaniem pracownikowi operatora. Środki do dezynfekcji zapewni operator inkubatora.

O nowych zasadach, ograniczeniach, reżimie sanitarnym, sposobie mycia i dezynfekcji rąk, podstawie prawnej wszystkich użytkowników informować będą specjalnie przygotowane oznaczenia.

Szczegółowe zasady korzystania z zasobów TCAL 2.Piętro znajdują się TUTAJ

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich