XVI Toruńskie Forum NGO

22344

7 listopada 2019 r. w Dworze Artusa odbyła się kolejna edycja Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. W dorocznym spotkaniu trzeciego sektora udział wziął prezydent Torunia Michał Zaleski.

Tegoroczne Forum było okazją do podsumowań działalności toruńskich fundacji oraz stowarzyszeń.

- W Toruniu działa obecnie aż 1217 organizacji pozarządowych, czyli jest ich o 31 więcej niż w roku ubiegłym. Ogłosiliśmy dla nich 54 otwarte konkursy, które spotkały się z Państwa odzewem oraz wolą realizowania. Efektem  było aż 550 podjętych projektów przez 360 organizacji, które trafiły do oszałamiającej liczby odbiorców - ponad 2,5 miliona osób - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

W tym roku kadencję kończy Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Podczas XVI Forum wybrany został kolejny skład Rady na lata 2020-2022.

- Chciałbym przy okazji Forum podziękować również kończącej kadencję Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Państwa rola łącznika pomiędzy sektorem pozarządowym oraz samorządowym jest nieoceniona - stwierdził prezydent Torunia Michał Zaleski.

Wspomniano również o sukcesie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro, które w przyszłym tygodniu obchodzić będzie rok działalności. Centrum umożliwia m.in. dostęp do miejsca pracy i spotkań, sprzętu konferencyjnego oraz biurowego. Jest wsparciem przede wszystkim młodych organizacji nieposiadających bazy lokalowej. W 2020 roku planowany jest dalszy rozwój tej inicjatywy - powstać mają sieci Centrów Aktywności Lokalnej. Będą to miejsca otwarte dla mieszkańców, przez nich współtworzone, dające przestrzeń i wiedzę niezbędną do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierające rozwój wolontariatu.

Podczas tegorocznego Forum przeprowadzono również warsztaty z zakresu: planowania i rozliczania projektów, wolontariatu w NGO oraz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ofertach konkursowych. Wydarzenie zwieńczyła VI Kawiarenka Obywatelska Seniorów organizowana we współpracy z Radą Seniorów Miasta Torunia.

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich