Wydarzenia

Nazwa organizatora:
Akademia Doskonalenia
Nazwa wydarzenia:
Tłumaczenie z języka polskiego na język rosyjski
Opis działania/wydarzenia:
Poszukujemy wolontariuszy do tłumaczenia dokumentacji z języka polskiego na język rosyjski oraz z języka rosyjskiego na język polski. Jako Fundacja zajmujemy się współpracą międzynarodową, organizacją szkoleń z języka polskiego, a także przygotowaniem do egzaminów certyfikowanych z języka polskiego.
Ilość potrzebnych wolontariuszy:
2
Predyspozycje wolontariusza:
znajomość języka rosyjskiego
Rodzaj organizatora/odbiorcy działań:
organizacje pozarządowe
Rodzaj wolontariatu:
długookresowy (powyżej pół roku)
Zadania wolontariusza:
tłumaczenia: języki obce, język migowy, Braille i inne
Nazwa organizatora:
Inleague Foundation
Nazwa wydarzenia:
Organizacja wydarzeń w fundacji
Opis działania/wydarzenia:
Zadaniem wolontariusza będzie organizowanie wydarzeń promocyjnych i integracyjnych fundacji.
Ilość potrzebnych wolontariuszy:
10
Predyspozycje wolontariusza:
nie mam doświadczenia, mam doświadczenie, komunikatywność, kreatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, prowadzenie spotkań, zmysł organizacyjny
Rodzaj organizatora/odbiorcy działań:
organizacje pozarządowe
Rodzaj wolontariatu:
długookresowy (powyżej pół roku)
Zadania wolontariusza:
prace biurowe, pomoc w prowadzeniu zajęć, warsztatów, kultura, sztuka, ochrona zabytków i tradycji, tłumaczenia: języki obce, język migowy, Braille i inne, sport, turystyka, rekreacja, pisanie/redagowanie tekstów, ulotek, biuletynów, rozwój lokalny, regionalny, prawa człowieka, równe traktowanie, mniejszości, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy, kolportaż materiałów promocyjnych, inne

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich