Ku dorosłości - szkolenie dla specjalistów pracujących z młodzieżą

1

Projekt "Ku dorosłości" to oferta zajęć, które ułatwią nastolatkom nawiązywanie relacji z rówieśnikami, będą okazją do spotkania w realnym świecie, rozmowy i pracy nad sobą. Założenia teoretyczne i praktyka dowodzą, że odpowiednio szybko podjęte konstruktywne działania skierowane na dziecko mogą prowadzić do istotnych i trwałych zmian w jego społecznym funkcjonowaniu. Zajęcia w rozwojowych grupach młodzieżowych dają młodemu człowiekowi możliwość uczestnictwa w alternatywnym środowisku o jasnych regułach i zasadach, pozwalają wypracować własne, konstruktywne strategie działania i przeżywania emocji. Pokazują inne sposoby spędzania wolnego czasu, uczą innych sposobów regulowania emocji niż sięganie po substancje psychoaktywne.

Ku dorosłości to program grupy psychoedukacyjnej dla młodzieży w wieku 15-19 lat, składający się z cyklu 15 trzygodzinnych spotkań.
W skład warsztatów wchodzą cztery bloki tematyczne:
1. Poznanie się, ustalenie zasad pracy i określenie indywidualnych celów
2. Praca nad emocjami- radzenie sobie ze skutkami pandemii, wypracowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami
3. Samoświadomość (granic, potrzeb, swoich wzorów funkcjonowania)4. Profilaktyka uzależnień- asertywne odmawianie, przeżywanie emocji, radzenie sobie z napięciem, stresem

Termin szkolenia w Toruniu: 22-23 kwietnia 2023 r. w godz. 9:00-16:30

Tu znajdziecie szczegóły:
facebook.com/profilaktykaspoleczna
profilaktykaspoleczna.pl/

Do pobrania

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich